Všeobecné informace o Chorvatsku - DODO (nemovitosti-chorvatsko.com)

Všeobecné informace

Zeměpisná poloha: Chorvatsko se rozprostírá od východních svahů Alp na severozápadě k Panonské nížině na východě, střední část zaujímá Dinarské pohoří, na jihu je ohraničuje Jaderské moře.

Rozloha: Rozloha pevniny je 56.542 km2, rozloha teritoriálního moře je 31.067 km2.

Obyvatelstvo: 4.437.460 obyvatel; národnostní složení: většinu obyvatel představují Chorvaté; národnostními menšinami jsou Srbové, Muslimové, Slovinci, Maďaři, Italové, Češi a ostatní.

Státoprávní uspořádání: Chorvatsko je parlamentní demokratická republika.

Hlavní město: Záhřeb (779.145 obyvatel) průmyslové a obchodní, dopravní, kulturní i vědecké středisko země.

Délka chorvatského pobřeží: Celková pobřežní čára představuje 5835 km, z toho pobřežní čára ostrovů a útesů je 4058 km.

Počet ostrovů, ostrůvků, hřebenů a útesů: 1185; největší ostrovy Krk a Cres; osídlených ostrovů je 50.

Nejvyšší vrchol: Dinara 1831 m n.m.

Podnebí: Chorvatsko je pod vlivem dvou klimatických pásem; ve vnitrozemí převládá mírné kontinentální podnebí, v horských oblastech panuje podnebí horské. V jadranském přímoří je převážně středomořské klima s mnoha slunečními dny; suchá a horká léta, mírné a vlhké zimy; průměrná teplota ve vnitrozemí: leden 0 až 2°C, srpen 19 až 23°C; průměrná teplota u moře: leden 6 až 11°C, srpen 21 až 27°C; teplota moře v zimě je 12°C a v létě kolem 25°C.

Měna: kuna (kuna="100" lip). Cizí měnu lze směnit v bankách, směnárnách, na poštách, v cestovních kancelářích, v hotelech;

Další užitečné informace

Cestovní doklady:

            Cestovní pas nebo jiný identifikační doklad, uznávaný mezinárodní dohodou. Informace: diplomatická zastoupení Chorvatské republiky v zahraničí nebo Ministerstvo zahraničních věcí Chorvatské republiky (tel.: 01 4569 964, www.mvp.hr);

Celní předpisy:

            Celní předpisy Chorvatské republiky jsou přizpůsobeny normám zemí Evropské unie. Zahraniční měnu lze volně dovážet a vyvážet; domácí měna do 15 000 kun. Cennější profesní a technické vybavení je třeba přihlásit na hranici. Psi a kočky v doprovodu majitele musí mít mezinárodní očkovací průkaz vydaný úředním veterinářem; očkování proti vzteklině musí být nejméně 15 dní staré, ale ne starší než 6 měsíců. Vrácení DPH je možné cizím občanům za zboží v hodnotě vyšší než 500 kun s potvrzením na formuláři "Tax-cheque" při výjezdu ze země. Informace: Celní správa Chorvatské republiky (tel.: 01 6102 333, www.carina.hr).

Platební karty:

            Většina hotelů, jachtařských přístavů, restaurací a obchodů přijímá mezinárodní platební karty (American express, Diners, Eurocard/Mastercard, Visa)

Zdravotní péče:

            Nemocnice a kliniky jsou ve všech větších městech; zdravotní střediska a lékárny jsou ve všech menších městech. Zahraniční turisté neplatí za lékařskou péči, pokud má Chorvatsko se zeměmi, odkud pocházejí, uzavřenou dohodu o zdravotní péči a lékařské pomoci. Turisté ze zemí, s nimiž není dohoda uzavřena, platí na místě za veškerou lékařskou pomoc a péči podle ceníku.

            Pacientům v bezprostředním ohrožení života poskytují rychlou přepravu vrtulníky nebo čluny.

Veterinární služba:

            V Chorvatsku je k dispozici síť veterinárních klinik a ambulancí. Informace: www.veterinarstvo.hr, e-mail: veterinarstvo@zg.tel.hr.

Svátky a nepracovní dny:

            1. ledna - Nový rok, 6. ledna - Tři krále, 11. a 12. dubna - Velikonoční neděle a pondělí, 1. května - Svátek práce, 10. června - Boží tělo, 22. června - Den boje proti fašismu, 25. června - Den státnosti, 5. srpna - Den vítězství a díkuvzdání, 15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie, 8. října - Den nezávislosti, 1. listopadu - Den Všech Svatých, 25. a 26. prosince - vánoční svátky.

Pracovní doba obchodů a úřadů:

            Většina obchodů je v pracovní dny otevřena od 8 do 20 hodin a o sobotách a nedělích do 14 hodin; v sezóně i déle. Veřejné služby a úřady mají pracovní dobu od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Pošta a spoje:

            Pošty jsou ve větších městech otevřeny v pracovní dny od 7 do 19 hodin, v menších městech od 7 do 14 hodin; některé pošty mají dvousměnnou pracovní dobu. Ve větších městech a turistických střediscích jsou hlavní pošty otevřeny i o sobotách a nedělích. Ve všech veřejných telefonních automatech se používají telefonní karty, které se prodávají na poštách a v novinových a tabákových stáncích. Do zahraničí lze volat přímo z každého veřejného telefonního automatu.

Inženýrské sítě

Elektrické napětí městské sítě: 220V, frekvence 50 Hz

Voda ve veřejné vodovodní síti je v celém Chorvatsku pitná.

Ochrana životního prostředí:

            Ochrana biologické rozmanitosti přírody je v souladu s předpisy EU. Moře chorvatské části Jadranu je podle kritérií EU mimořádně čisté. V případě nehody nebo znečistění moře informujte neprodleně Záchrannou a pátrací službu na moři na telefon číslo 9155 (bezplatné číslo), která je zapojena do mezinárodní záchranné sítě. V případě mimořádného znečistění životního prostředí ve vnitrozemí informujte Státní informační a poplachovou ústřednu na telefon 01 4814911. Další informace o životním prostředí dostanete na tel.: 01 6106 578, www.mzopu.hr.

Ochrana před požáry:

  • Prověřujte, zda jste podnikli všechna opatření k zabránění požáru!
  • Neodhazujte zapálené nebo zápalné předměty volně do okolní přírody!
  • Zjistíte-li požár, informujte o tom ihned lidi v okolí a neprodleně to ohlašte na telefonní číslo 93; do příjezdu hasičů se pokuste požár uhasit, avšak neuvádějte přitom v nebezpečí sebe a ostatní!
  • Dodržujte zákazy rozdělávání ohně!
  • Dbejte na to, aby Vaše zaparkované auto nepřekáželo na přístupových cestách požárním vozidlům! Důležitá telefonní čísla:

Důležita telefonní čísla:

Mezinárodní volací číslo pro Chorvatsko: +385

Záchranná služba: 94

Hasiči: 93

Policie: 92

Pomoc na silnicích: 987; 987@hak.hr (pokud voláte ze zahraničí nebo z mobilního telefonu, volte +385 1 987)

Všeobecné informace: 981

Informace o místních a meziměstských telefonních číslech: 988

Informace o mezinárodních telefonních číslech: 902

Předpověď počasí a situace na silnicích: 060 520 520

Chorvatský autoklub (HAK), tel.: 01 4640 800, internet: www.hak.hr, e-mail: info@hak.hr

Chorvatští ANDĚLÉ

            ANDĚLÉ jednotné telefonní číslo na turistické informace pro celé Chorvatsko: 062 999 999. Pro volání ze zahraničí volte: +385 62 999 999. Služba je poskytována v chorvatštině, angličtině, němčině a italštině od 1.dubna do 31. října.

Cizojazyčné rozhlasové vysílání v turistické sezóně:

            Na 2. programu Chorvatského rozhlasu informuje Chorvatský autoklub po zprávách v chorvatštině o aktuální dopravní situaci a stavu vozovek, a to v angličtině, němčině a italštině. Několikrát v průběhu dne se vysílají i cizojazyčné informace pro jachtaře.

            O každou celou hodinu se rovněž na 2. programu Chorvatského rozhlasu vysílají střídavě zprávy a informace o dopravní situaci přímo ze studií: Třetího programu Bavorského rozhlasu, Třetího programu Rakouského rozhlasu, RAI Uno a britského Virgin radia a českého radia.